Kurdî Kurmancî / Kurdish (Kurmanji)

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

Em zanyarî bi zimanê we pêşkêş dikin taku alîkar bin bo pitir zanîn li ser xizmetguzarîyên u dirav dayinên me.

Eger hewe teknelojya alîkarî bi kat tînin û nikarin derbasî zanyarî terceme kirî me bin, dikarin peywendî bi me re bikin bi zimanêxwe.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

Moving to Australia

Getting aged care services

Managing your money

Page last updated: 10 June 2022