Svenska / Swedish

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

Vi tillhandahåller information på svenska så att du lätt kan ta reda på mer om våra utbetalningar och tjänster.

Om du använder dig av tekniska hjälpmedel och inte har tillgång till vår översatta information kan du kontakta oss på svenska.

Vi har översatt internationella blanketter som du kan använda om du bor utanför Australien. Du kan använda dem för att begära utbetalning från Centrelink. Du kan också använda dem för att ansöka om prövning för child support (underhållsbidrag).

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

We have translated international forms you can use if you live outside Australia. You can use these forms to claim a Centrelink payment. You can also use them to apply for a child support assessment.

Page last updated: 3 March 2022.
QC 61717