Latvijas / Latvian

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

Mēs sniedzam informāciju jūsu valodā, lai jūs varētu vairāk uzzināt par mūsu maksājumiem un pakalpojumiem.

Ja izmantojat palīgtehnoloģiju un nevarat piekļūt mūsu tulkotajai informācijai, varat ar mums sazināties savā valodā.

Mums ir pārtulkotas starptautiskas veidlapas, ko varat izmantot, ja dzīvojat ārpus Austrālijas. Jūs šīs veidlapas varat izmantot, pieprasot Centrelink maksājumu. Jūs tās varat arī izmantot, lai pieteiktos child support izvērtēšanai.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

We have translated international forms you can use if you live outside Australia. You can use these forms to claim a Centrelink payment. You can also use them to apply for a child support assessment.

Page last updated: 3 March 2022.
QC 61695