Somali

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

Waxaan bixinaa macluumaad ku qoran luuqadaada si lagaaga caawiyo inaad wax badan ka ogaatid oo ku saabsan lacag-bixinadeena iyo adeegyadeena.

Haddii aad isticmaasho tiknoolijiyada caawimaadda leh oo aadan heli karin macluumaadkayaga la turjumay, waxaad nagula soo xiriiri kartaa luuqadaada.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

Page last updated: 3 March 2022.
QC 61714