नेपाली / Nepali

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

हाम्रो भुक्तानी र सेवाहरूको बारेमा तपाईले अधिक जान्न मद्दत गर्न हामी तपाईको भाषामा जानकारी प्रदान गर्दछौं।

on this page

यदि तपाई सहायोगी प्रविधि प्रयोग गर्नु हुन्छ र हाम्रो अनुवादित जानकारी पहुँच गर्न सक्नु हुन्न भने, तपाई आफ्नो भाषामा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

बच्चा जन्माउने / Having a baby

हुर्कंदै / Growing up

बाल स्वास्थ्य तथा सुरक्षा / Child health and safety

छुट्टिएका आमाबाबु / Separated parents

आवास / Housing

सम्बन्ध परिवर्तन हुन्छ / Relationship changes

पारिवारिक तथा घरेलु हिंसा / Family and domestic violence

अस्ट्रेलियामा सर्दै / Moving to Australia

विदेश जाने / Going overseas

प्राकृतिक प्रकोप / Natural disaster

सेवानिवृत्ति वर्षहरू / Retirement years

वृद्ध हेरचाह सेवाहरू प्राप्त गर्दै / Getting aged care services

हालसालै बेरोजगार भएको / Recently unemployed

कामको खोजी गर्दै / Looking for work

काम गर्दै / Working

आफ्नो पैसा व्यवस्थापन गर्दै / Managing your money

विद्यालय / School

तालिम अवधिको काम / Apprenticeship

चिकित्सकीय सहायता खोज्दै / Seeking medical help

अपाङ्गताका साथ बाँच्न / Living with disability

कसैको हेरचाह गर्दै / Caring for someone

Page last updated: 3 March 2022.
QC 61698