ภาษาไทย / Thai

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

เราจัดให้มีข้อมูลในภาษาของคุณเพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับการชำระเงินและบริการของเรา

หากคุณกำลังใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกแปลของเราได้ คุณสามารถติดต่อเราได้ในภาษาของคุณ

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

Having a baby

Growing up

Separated parents

Moving to Australia

Natural disaster

Retirement years

Caring for elderly

Recently unemployed

Looking for work

Working

Getting help during coronavirus (COVID-19)

Managing your money

Apprenticeship

Living with disability

Caring for someone

Page last updated: 3 March 2022