Samoa / Samoan

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

Matou te saunia atu faamatalaga i lou gagana e fesoasoani atu e a’oa’oina atili e uiga i le matou pemeni ma sauniuniga.

Afai o loo e flangogaina mea fesoasoani faaonaponei ma e le mafai ona e maua matou faamatalaga faaliliuina, e mafai ona e faafesoota’i mai i lou gagana.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

Moving to Australia

Natural disaster

Seeking medical help

Page last updated: 3 March 2022