Čeština / Czech

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

Informace poskytujeme ve vašem jazyce, abyste se dozvěděli více o našich platbách a službách.

Pokud používáte asistenční technologie a nemáte přístup k našim přeloženým informacím, můžete nás kontaktovat ve vašem jazyce.

Přeložili jsme několik formulářů, které můžete používat jestliže žijete mimo Austrálii. Můžete používat tyto formuláře pro žádost o Centrelink platbu. Můžete je též používat pro žádost na posouzení výživného na děti.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

We have translated international forms you can use if you live outside Australia. You can use these forms to claim a Centrelink payment. You can also use them to apply for a child support assessment.

Page last updated: 3 March 2022.
QC 61669