Dansk / Danish

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

Vi har oversat oplysninger om pensioner, ydelser og støtteordninger til Deres sprog.

Hvis De anvender assisteret teknologi og ikke kan få adgang til vores oversatte information, kan De kontakte os på Deres sprog.

Vi har oversat de internationale spørgeskemaer, som kan anvendes, hvis De bor udenfor Australien. De kan anvende skemaerne til at ansøge om ydelser fra Centrelink. De kan også bruges til at ansøge om en vurdering vedrørende child support (børneydelser).

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

We have translated international forms you can use if you live outside Australia. You can use these forms to claim a Centrelink payment. You can also use them to apply for a child support assessment.

Page last updated: 3 March 2022.
QC 61670