Polski / Polish

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

Wszelkie infromacje na temat naszych usług oraz dopłat są dostępne w Pani/Pana jęzuku.

Jeśli używa Pani/Pan technologii wspomagającej i nie ma dostępu do przetłumaczonych informacji, prosimy o kontakt w Pani/Pana języku.

Międzynarodowe formularze zostały przetłumaczone dla osób mieszkających poza Australią. Proszę z nich skorzystać ubiegając się odopłaty z Centrelink. Formularze te, mogą też być użyte ubiegając się o wycenę dopłat child support.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

We have translated international forms you can use if you live outside Australia. You can use these forms to claim a Centrelink payment. You can also use them to apply for a child support assessment.

Page last updated: 29 June 2023.
QC 61703