Ελληνικά / Greek

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

Παρέχουμε πληροφορίες στη γλώσσα σας για να σας βοηθήσουμε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πληρωμές και τις υπηρεσίες μας.

Αν χρησιμοποιείτε βοηθητικές τεχνολογίες και δεν έχετε πρόσβαση στις μεταφρασμένες πληροφορίες μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη γλώσσα σας.

Eάν ζείτε εκτός Αυστραλίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αιτήσεις για το εξωτερικό που έχουμε μεταφράσει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις αιτήσεις για τη διεκδίκηση πληρωμής από το Centrelink. Μπορείτε επίσης να τις ρησιμοποιήσετε προκειμένου να υποβάλλετε αίτηση αξιολόγησης για child support-επίδομα παιδιού.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

We have translated international forms you can use if you live outside Australia. You can use these forms to claim a Centrelink payment. You can also use them to apply for a child support assessment.

Απόκτηση μωρού / Having a baby

Μεγαλώνοντας / Growing up

Υγεία και ασφάλεια των παιδιών / Child health and safety

Χωρισμένοι γονείς / Separated parents

Στέγαση / Housing

Αλλαγές στη σχέση / Relationship changes

Οικογενειακή και ενδοοικογενειακή βία / Family and domestic violence

Μετακόμιση στην Αυστραλία / Moving to Australia

Φυσική καταστροφή / Natural disaster

Χρόνια συνταξιοδότησης / Retirement years

Λήψη υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων / Getting aged care services

Πρόσφατα άνεργος(η) / Recently unemployed

Εύρεση εργασίας / Looking for work

Εργαζόμενος(η) / Working

Διαχείριση των χρημάτων σας / Managing your money

Σχολείο / School

Μαθητεία / Apprenticeship

Αναζήτηση ιατρικής βοήθειας / Seeking medical help

Ζώντας με αναπηρία / Living with disability

Φροντίδα ατόμου / Caring for someone

Θάνατος αγαπημένου προσώπου / Death of a loved one

Page last updated: 3 March 2022.
QC 61679