አማርኛ / Amharic

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

ስላሉን ክፍያዎችና አገልግሎቶች በበለጠ እንዲያውቁ ለመርዳት በራስዎ ቋንቋ መረጃ እናቀርብልዎታለን።

በተክኖሎጂ የሚረዳ መሳሪያ የሚጠቀሙ ከሆነና የእኛን የተተረጎመ መረጃ ማግኘት ካልቻሉ፤ በራስዎ ቋንቋ አድርገው እኛን ማነጋገር ይችላሉ።

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

ስለ እድገት / Growing up

የተለያዩ ወላጆች / Separated parents

መኖሪያ ቤት / Housing

ወደ አውስትራሊያ መምጣት / Moving to Australia

የተፈጥሮ አደጋ መአት / Natural disaster

መሥራት / Working

ገንዘብዎን ስለመቆጣጠር / Managing your money

Page last updated: 3 March 2022.