አማርኛ / Amharic

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

ስላሉን ክፍያዎችና አገልግሎቶች በበለጠ እንዲያውቁ ለመርዳት በራስዎ ቋንቋ መረጃ እናቀርብልዎታለን።

በተክኖሎጂ የሚረዳ መሳሪያ የሚጠቀሙ ከሆነና የእኛን የተተረጎመ መረጃ ማግኘት ካልቻሉ፤ በራስዎ ቋንቋ አድርገው እኛን ማነጋገር ይችላሉ።

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

ህጻን ስለመኖር / Having a baby

መኖሪያ ቤት / Housing

ወደ አውስትራሊያ መምጣት / Moving to Australia

የጡሮታ ዓመት / Retirement years

ሥራ ስለመፈለግ / Looking for work

ገንዘብዎን ስለመቆጣጠር / Managing your money

የሙያ ስልጠና መውሰድ/Apprenticeship / Apprenticeship

Medicare

ከአካል ጉዳት ጋር መኖር / Living with disability

ለሆነ ሰው ስለመንከባከብ / Caring for someone

Page last updated: 3 March 2022.
QC 61659