Reo Maori Kuki Airani / Rarotongan

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

Kia Orana E au tuatua ta matou tei uriia ki roto i toou reo ei tauturu anga iakoe no runga ite tutakianga ite au angaanga ta matou e rave nei.

Me kare e rauka iakoe ite kimi mai i teia i runga ite internet me kare ite computa Ka akatikaia koe ite tuatua mai kia matou i roto i toou reo maori meitaki maata.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

Page last updated: 3 March 2022.
QC 61706