Norsk / Norwegian

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

Vi gir informasjon på ditt språk slik at du kan vite mer om våre utbetalinger og tjenester.

Hvis du bruker hjelpemidler og kan ikke benytte deg av vår standardinformasjon, kan du ta kontakt med oss på ditt språk.

Vi har oversatte internasjonale skjemaer som du kan bruke hvis du bor utenfor Australia. Du kan bruke disse skjemaene for å søke om Centrelink sine utbetalinger. Du kan også bruke disse for å søke om vurdering av child support.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

We have translated international forms you can use if you live outside Australia. You can use these forms to claim a Centrelink payment. You can also use them to apply for a child support assessment.

Page last updated: 3 March 2022.
QC 61699