Tuvalu / Tuvaluan

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

Ka avatu ne matou a fakamatalaga i tau gana ke fesoasoani ke tai malamalama koe i omotou togi mo sevesi.

Kafai koe e fakaaoga meafaigaluega 'fou o fesoasoani kae se mafai o maua ne koe a motou fakamatalaga kola ne fuli, e mafai ne koe o sokotaki mai i tau gana.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

Page last updated: 28 July 2022.
QC 62997